Biorhythms via e-mail biorytmy na
Biorhythms via e-mail
   

Biorhythmus Biorytmy Biorytmy są to nierozerwalnie połączone ze sobą procesy biochemiczne, fizjologiczne i zachowawcze, które funkcją we wszystkich organizmach żyjących, ze stałą i niezmienną częstotliwością. Na początku ubiegłego wieku dr Wilhem Fliess zauważył powtarzające się dane w dokumentach klinicznych swoich pacjentów. Lekarz spostrzegł fazy dodatnie i ujemne w fazie fizycznej, uczuciowej i umysłowej człowieka.Z tych obserwacji pochodzą początki Biorytmów: wstępne badania nad 23-dniowym cyklem, krzywa skłonności do wzruszeń 28 dni, krzywa duchowa – 33 dni.
· Interpretacja powyżej linii środkowej:
Biorhythm   Kiedy krzywa wybranego cyklu jest na linii środkowej – określamy fazę dodatnią dla konkretnego Biorytmu (fizyczny, uczuciowy albo umysłowy). Jeśli zaczniemy określać go z perspektywy linii fizycznej, osoba, dla której dedykowany jest biorytm będzie w formie a jej stan fizyczny będzie znakomity. Jeśli popatrzy się na niego od strony linii uczuciowej , okaże się, że będzie w dobrym humorze i relacje z innymi osobami będą dodatnie. Jeśli pod uwagę będzie brana linia umysłowa, procesy myślowe będą bardziej dokładne - jest to idealna chwila, aby przedsięwziąć nowe idee i projekty.
· Pod linią środkową:
Biorhythm   Kiedy linia jakiegoś cyklu jest pod linią środkową znajdujemy się w fazie negatywnej odpowiadającego Biorytmu. Jeśli jest to poziom fizyczny niski, właściciel biorytmu będzie czuć się słaby i zniechęcony; jeśli poziom linii uczuciowej jest niski, osoba będzie mogła czuć się smutna, jeśli poziom linii umysłowej jest niski, myśli będą chaotyczne.

· Przechodzenie linii środkowej:
Biorhythm   Kiedy jedna linia przekracza linię środkowąśrodkową - jest chwila krytyczna dla odnośnego Biorytmu, natomiast jeśli dwie linie przekraczają linię środkową jednocześnie w jednym punkcie oznacza to, że chwila jest naprawdę trudna. Chwila krytyczna z punktu widzenia poziomu fizycznego oznacza wyczerpanie i wskazuje na to, że teraz nie jest najlepszy czas na wysiłek fizyczny. Chwila krytyczna w polu uczuciowymuczuciowym oznacza, że można poczuć się rozdrażnionym i smutnym, możliwe są również upadki i niepowodzenia, dlatego też warto zrezygnować na ten czas z dyskusji i sporów. Wreszcie chwila krytyczna w polu umysłowymoznacza lenistwo duchowe, które sprawia, że osoba, której Biorytm dotyczy powinna odsunąć na dalszy plan sprawy wymagające poświęcenia uwagi.
Twój Biorytm osobisty:


Przeczytaj naszą Prywatność

 Biorytm na email!
 Administracja korzystająca/Opis
 Zaproś do Biorytmu
 Pocztówka Biorytm
 Partnership

 Oblicz swoje Biorytmy
 Kursy Biorytmów
 Co to są Biorytmy
 Historia Biorytmów
 Częste Pytania

 BioPodobieństwo pary
 Biorytmy VIP
 Skonfrontuj się z VIP!
 BioDesktop
 Koleżeńskie witryny 

Rozpocznij dzień Twój Biorytm

Kliknij, aby rozpocząć z nami!

Ctrl+D dodaj do Preferowanych

 

Pliki cookie pozwalają nam świadczyć nasze usługi. Korzystając z naszych usług, akceptujesz nasze wykorzystanie plików cookie.

OK
Dowiedz się więcej